Pravila natječaja

1.  Organizator

ATLANTIC TRADE d.o.o, Zagreb, Rakitnica 3, Republika Hrvatska, OIB: 65106679992, u daljem tekstu: Organizator, organizira natječaj pod nazivom “Pitaj Smoki! Predmet natječaja je aktivacija u kojoj korisnici postavljaju najkreativnija pitanja.

Natječaj se priređuje i provodi u svrhu:

– promocije Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavještenja o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje opće nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora i internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…);

– unaprjeđenja i plasmana proizvoda organizatora u prodajnim objektima.

 

2.  Opis natječaja

Natječaj traje od 20.10. do 30.11. 2019. godine.

Natječaj se organizira za sve posjetitelje stranice www.pitajsmoki.hr koji za vrijeme trajanja natječaja posjete stranicu i ispune formular. Sudionik samim sudjelovanjem na natječaju prihvaća prava i obaveze iz Pravila ovog natječaja.

Pri popunjavanju formulara sudionici su dužni unijeti email, ime i kreativno pitanje. Samim sudjelovanjem na aktivaciji, unosom e-maila, imena i pitanja, korisnik prihvaća prava i obaveze iz ovog Pravilnika.

 

3.  Pobjednička pitanja i nagrade

Stručni žiri odabrat će ukupno 16 pobjednika tijekom trajanja aktivacije. Kriterij odabira je:

  • Ispunjeni uvjeti sudjelovanja
  • Kreativnost pitanja

U izbor za nagradu ulaze sva pitanja koja su objavljena na sajtu prethodni dan do 00:00h, a pobjednici će biti proglašeni istog dana do 18h.

Nagrada za sudionike čija pitanja su izabrana za najkreativnija je jedan paket Smoki proizvoda, i to:

  • 4 nagrade za najkreativnija pitanja postavljena od 20.10. do 29.10.2019 do 00:00h
  • 4 nagrade za najkreativnija pitanja postavljena od 30.10. do 09.11.2019 do 00:00h
  • 4 nagrade za najkreativnija pitanja postavljena od 10.11. do 19.11.2019. do 00:00h
  • 4 nagrade za najkreativnija pitanja postavljena od 20.11. do 29.11. do 00:00h

Najkreativnija pitanja biće proglašena 30.10., 10.11., 20.11. i 30.11. do 18h.

Najkreativnija pitanja svakog tjedna će po završetku natječaja biti objavljena na stranici www.pitajsmoki.hr u okviru kategorije Smokijev izbor. Po odabiru najkreativnijih pitanja, organizator će kontaktirati dobitnike putem emaila, kako bi se dogovorili oko načina dostavljanja nagrade. Također, imena pobjednika bit će objavljena na Facebook i Instagram stranici Smokija. Imena dobitnika objavljuju se na Smokijevoj Facebook stranici i www.pitajsmoki.hr. Svi sudionici na natječaju izričito su suglasni s objavom njihovih imena na natječaju, na https://www.facebook.com/Smoki-HR-430465197803661/

Poklon paket sadrži: 40 kesica Smokija.

 

4. Uvjeti i ograničenja

Uvjet za sudjelovanje u natječaju je upis pitanja na stranici www.pitajsmoki.hr Potrebno je da korisnik postavi pitanje koje želi.  Pošiljalac pitanja odgovaran je za autentičnost poslanog pitanja.

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe, posjetitelji stranice, sa prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske. Pravo na sudjelovanje u natječaju nemaju osobe zaposlene kod Organizatora niti osobe, koje su na bilo koji način uključene u organizaciju natječaja. Organizator zadržava pravo da ne objavi pitanje koje ne zadovoljava uvjete natječaja navedene u ovim pravilima, kao ni pitanja s neprimjerenim tekstovima. Organizator ne snosi odgovornost ako dođe do prekida natječaja zbog utjecaja više sile koju nije mogao spriječiti. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog natječaja, a koja tako od strane sudionika ili trećih osoba nanese bilo drugim sudionicima natječaja, bilo trećim osobama. Organizator ima prava da u bilo kojem trenutku izmijeni Pravila natječaja, uz obavezu objavljivanja izmjena. Ova prаvilа natječaja objavljena su na internet stranici www.pitajsmoki.hr

 

5.  Isporuka poklon paketa

Organizator će pobjednicima dostaviti poklon pakete, najkasnije u toku 15 radnih dana nakon što je stupio u kontakt s pobjednicima, koji ispunjavaju uvjete natječaja.

Organizator ne snosi odgovornost ako ne može stupiti u kontakt s osobama čija su pitanja odabrana kao pobjednička u roku određenom u ovim pravilima.

 

6.  Diskvalifikacija iz nagradnog natječaja

Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obavještenja, isključi sudionika iz daljeg sudjelovanja na natječaju i/ili ne dodijeli nagradu, ako je u međuvremenu osvoji, odnosno zahtijeva povraćaj nagrade, ako utvrdi da:

– sudionik ne ispunjava uvjete i kriterije za sudjelovanje;

– sudionik dao nepotpune odnosno netočne osobne podatke, odnosno dostavio netočnu ili nepotpunu dokumentaciju koja se od njega zahtijevala, u smislu ovih pravila;

– ako sudionik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila;

– ako Organizator ocijeni da sudjelovanje nekog od sudionika nije moguće ili poželjno, prema osobnoj slobodnoj procjeni;

– ako Organizator utvrdi da sudionik na prevaran način prikuplja glasove, odnosno na bilo koji način zloupotrijebi tehničke mogućnosti za prikupljanje broja glasova;

– kao i u drugim slučajevima propisanim ovim pravilima;

– sudionici koji su dali netočne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povrijedili prava trećih osoba, vlasnika ovih podataka, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

– ako sudionici objave sadržaj koji nije u skladu s imidžom brenda i kompanije, Organizator zadržava pravo da te sudionike isključe iz daljeg natječaja.

 

 

7.  Zaštita osobnih podataka i pravo organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

Svojim sudjelovanjem u natječaju sudionici izričito prihvaćaju odredbe ovih pravila u cijelosti. Sudjelovanje na natječaju, slanje prijave na web stranici Organizatora i dostavljanje osobnih podataka je dobrovoljno. U svakom slučaju, sudjelovanjem na natječaju, svaki sudionik prihvaća da njegove osobne podatke Organizator može prikupiti i čuvati odnosno poduzimati druge neophodne radnje u smislu pozitivnih propisa. Prava i obaveze koje je Organizator stekao na osnovu ovih pravila natječaja istovremeno se odnose i na agenciju.

Svaki sudionik ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni Organizatoru, tražiti njihovu izmjenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi s podacima ili sudjelovanjem na natječaju, pod uvjetima i u skladu sa zakonom. Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici su suglasni i daju dozvolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove osobne podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Sudionici natječaja su suglasni da se o njima ili pitanjima ispisanim u prijavnom formularu može napraviti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili agencija mogu u cijelosti ili u dijelovima koristiti, javno emitirati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitiranja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modificirati, uklapati ili na drugi način mijenjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne suglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protuusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa. Na poziv Organizatora, sudionici će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi. Organizator, kao rukovatelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provedbe nagradnog natječaja i promotivne svrhe organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, u skladu s ovim pravilima.

Prilikom prijave na natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obaveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i osobni pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe. Tako danu suglasnost sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili  adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator zasniva na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputama na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti  zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobne podataka vrši preko obrađivača u EU ili van EU (fizička ili pravno lice koje obrađuje osobne podatke u ime rukovatelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i obrađivača koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji garantiraju visoki stupanj zaštite osobnih  podataka.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika u skladu s ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane za postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava sudionik može pročitati u pravilima zaštite privatnosti i politike kolačića, koji su dostupni na web stranici organizatora.

 

8. Žalbe i reklamacije

Sve žalbe i reklamacije rješava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavijesti sudionike natječaja.

 

9.  Porezi

Sudionik natječaja, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane s poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

 

10.  Odgovornosti

– Organizator ne snosi odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom prijave za sudjelovanje na natječaju ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tijekom ili u vezi s natječajem koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora

– Organizator ne snosi odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom prijave za sudjelovanje na natječaju ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tijekom ili u vezi s natječajem ((ne) funkcioniranje interneta, kao i posljedice (ne)funkcioniranja) bez obzira na razlog (ne) funkcioniranja;

– (ne) istinitost podataka koje sudionici ostavljaju;

– bilo kakve posljedice koje su nastale kao posljedica pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta natječaja od strane sudionika u natječaju ili trećih osoba,

– neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u natječaju,

Slanjem prijave na web stranicu Organizatora, autor izjavljuje i garantira da je isključivi nositelj svih autorskih prava na postavljenim pitanjima, te da nema nikakvih autorskih i srodnih prava ili potraživanja trećih lica na istoj, i da je autor isključivo ovlašten na davanje suglasnosti na njeno korištenje, upotrebu odnosno raspolaganje suglasno pravilima ovog natječaja.

 

11.  Pravo izmjene općih pravila natječaja

Organizator zadržava pravo prekidanja natječaja u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti,otkloniti ili izbjeći. Za vrijeme prekida natječaja, kao i u slučaju obustave, Organizator se oslobađa svake dalje obaveze prema sudionicima. Organizator zadržava pravo da izmijeni ova pravila, prema osobnom nahođenju. Sve takve izmjene, prekidi ili obustave bit će objavljene na Facebook stranici https://www.facebook.com/Smoki-HR-430465197803661/ i sajtu www.pitajsmoki.hr  bez odlaganja.

 

12.  Mogućnost prekida natječaja

Natječaj se može prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spriječi, otkloni ili izbjegne.

Sudionici će o prekidu programa biti obaviješteni putem web stranice Organizatora: www.pitajsmoki.hr

 

13. Nadležnost suda

U slučaju spora između Organizatora i sudionika programa nadležan je sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 20. Listopada 2019

Organizator nagradne igre: ATLANTIC TRADE d.o.o, Zagreb, Rakitnica 3, Republika Hrvatska, OIB: 65106679992

 

 

 

Smoki
Smoki